Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Θέσεις εργασίας στα Ελληνικά ΤαχυδρομείαΤα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.  ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σαράντα ενός (41) ατόµων ∆.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) µηνών, και τριών (3) ατόµων ΥΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τους, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά , που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: