Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Από σήμερα οι αιτήσεις για τα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπ. Υγείας


Σύμφωνα με την αριθμ. 12972/2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 1038 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 24571/2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1553 Β’) έχουν ιδρυθεί 48 Δημόσια ΙΕΚ τα οποία τελούν υπό την εποπτεία και τον 
έλεγχο του Υπουργείου Υγείας.

Σε σχετική εγκύκλιο με θέμα: «Εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Δ. του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»  γίνεται γνωστό ότι για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων υποβάλλονται από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου 2015 και η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: